Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:Βελτίωση και α νάπλαση χώρου παιδικής χαράς στην Τ.Κ Δομβραίνας

8-7-2016Θήβα 6/7/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ολοκληρώθηκε το έργο: Βελτίωση και ανάπλαση χώρου παιδικής χαράς στην Τ.Κ Δομβραίνας του Δήμου Θηβαίων

Ολοκληρώθηκε το έργο “ Βελτίωση και ανάπλαση χώρου παιδικής χαράς στην Τ.Κ Δομβραίνας του Δήμου Θηβαίων” συνολικής αξίας 49.820,19 ευρώ με πηγή χρηματοδότησης από το Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΤΑΠΕ).Η νέα παιδική χαρά (εμβαδού 397 τ.μ.), περιλαμβάνει καινούρια παιχνίδια που φέρουν πιστοποιητικό Εξασφάλισης Ποιοτικού Ελέγχου, τα οποία επιλέχθηκαν ώστε να εξυπηρετούν δύο διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Ο χώρος εντός της παιδικής χαράς επιστρώθηκε με ελαστικά δάπεδα (ελαστικές πλάκες) σε πάχος τέτοιο, ώστε να πληροί τις συνθήκες ασφαλείας σύμφωνα με το Κρίσιμο Ύψος Πτώσης κάθε παιχνιδιού.

Ο χώρος εκτός του ελαστικού δαπέδου φυτεύτηκε με χαμηλό πράσινο, τοποθετήθηκαν νέα παγκάκια, καλάθι απορριμμάτων και βρύση . Τα υφιστάμενα στο χώρο δένδρα διατηρήθηκαν. Επίσης κατασκευάστηκε νέα περίφραξη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας, τοποθετήθηκε νέος ηλεκτροφωτισμός και ενημερωτική πινακίδα. Ο Δήμος Θηβαίων, αφού ολοκληρώθηκε το έργο, προχωρά στις διαδικασίες πιστοποίησης λειτουργίας της παιδικής χαράς σύμφωνα με το νόμο προκειμένου να δοθεί στο κοινό για χρήση.


Πηγή:thivanews.blogspot.gr
Δημοσίευση σχολίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...