ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:Επισκευή και συντήρηση πυλώνων φωτισμού δημοτικού σταδίου Θήβας

6-5-2016
Θήβα 6/5/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επισκευή και συντήρηση πυλώνων φωτισμού Δημοτικού Σταδίου Θήβας

Υπεγράφη η σύμβαση 8113/20-04-2016 μεταξύ του Δήμου Θηβαίων και της εταιρείας “Εργοδιάσταση Α.Ε.ΤΕ.Β.Ε”, που αφορά την "Επισκευή και συντήρηση πυλώνων φωτισμού δημοτικού σταδίου Θήβας" προϋπολογισμού 24.600€ (με ΦΠΑ).

Η ανάθεση των εργασιών, στην κατασκευάστρια εταιρεία των πυλώνων, ήταν αναγκαία καθώς ένας πυλώνας είχε πάρει επικίνδυνη κλίση και οι άλλοι τρεις παρουσίαζαν εκτεταμένες φθορές τόσο στο μηχανισμό ανύψωσης και στο μεταλλικό σκελετό, όσο και στους προβολείς και τους λαμπτήρες.

Οι εργασίες που απαιτούνται και ανατέθηκαν είναι :

• Έλεγχος λειτουργίας και συντήρηση του ανυψωτικού μηχανήματος.

• Κατέβασμα των τεσσάρων πυλώνων

• Επισκευή, καθαρισμός και λίπανση των πύρων ανάκλησης των πυλώνων καθώς και των ασφαλειών αυτών, με ιδιαίτερη προσοχή στον πυλώνα που είχε πάρει κλίση.

• Καθαρισμός της σκουριάς και αστάρωμα στα σημεία σκουριάς των πυλώνων.

• Βαφή πυλώνων με λευκό χρώμα

• Αποκατάσταση του βραχυκυκλώματος στον νοτιοανατολικό πυλώνα.

• Ηλεκτρολογικός έλεγχος όλων των καλωδίων.

• Αντικατάσταση των καμένων λαμπτήρων και προληπτικά των μισών όσων λειτουργούν.

• Έλεγχος των κατευθύνσεων των προβολέων και σφίξιμο των βάσεων αυτών.

• Αντικατάσταση των κόκκινων λαμπτήρων ασφαλείας.

• Έλεγχος αντικεραυνικής προστασίας.

• Συντήρηση ή αλλαγή μεντεσέδων στις πόρτες των τεσσάρων πίλλαρ πυλώνων φωτισμού.

• Βαφή των πίλλαρ.

• Έλεγχος λειτουργίας και συντήρηση αυτών (αλλαγή ασφαλειών, ρελλέ, οργάνων προστασίας).

• Έλεγχος τηλεχειρισμού του υπάρχοντος συστήματος αφής πυλώνων.

• Ανύψωση των τεσσάρων πυλώνων.

• Τελικός έλεγχος φωτισμού.


 Πηγή:thivanews.blogspot.gr
0