Στην πράξη καταργείται το ΕΚΑΣ με τη νέα εγκύκλιο

3-6-2016


- Ελάχιστοι θα συνεχίζουν να απολαμβάνουν του δικαιώματος να εισπράττουν το ΕΚΑΣ σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο.

- Στη πράξη πρόκειται για ολοκληρωτική κατάργηση του.

Η εγκύκλιος δεν περιλαμβάνει καμία αναφορά για το πότε θα ξεκινήσουν οι περικοπές και πώς θα επιστραφούν τα ποσά του Ιουνίου (καταβλήθηκαν στο τρίτο 10ήμερο Μαΐου) μαζί με τις συντάξεις.
Αντίθετα περιλαμβάνει και δη αναλυτικά τα νέα εισοδηματικά κριτήρια για το ΕΚΑΣ που οδηγούν στη διακοπή της προνοιακής παροχής σε περίπου 80.000 δικαιούχους.

Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι η εγκύκλιος εξεδόθη την ίδια ημέρα που κατετίθετο η τροπολογία στη Βουλή μέσω της οποίας οι περικοπές στο ΕΚΑΣ ξεκινούν από την 1η Ιουνίου (και άρα οι συνταξιούχοι που έλαβαν τη σύνταξη μηνός Ιουνίου τον Μάιο θα πρέπει να επιστρέψουν το ποσό).

Στην εγκύκλιο προς τις υπηρεσίες των ασφαλιστικών ταμείων περιλαμβάνονται οδηγίες για το πώς πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 92 του νόμου 4387/2016 που αφορούν το ΕΚΑΣ, το οποίο και χαρακτηρίζεται ειδικό προνοιακό επίδομα που καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Προϋποθέσεις
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι δικαιούχοι ΕΚΑΣ θα πρέπει να πληρούν αθροιστικάτις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Το προαναφερόμενο όριο ηλικίας δεν απαιτείται για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό 80% και άνω και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους. Μάλιστα διευκρινίζεται ότι όσοι συμπληρώσουν το 65ο έτος εντός του 2016 θα δικαιούνται ΕΚΑΣ από τον μήνα που συμπληρώθηκε η ηλικία και εφεξής (θα καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου της συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας μήνα).

β) Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα να μην υπερβαίνει το ποσό των 7.972 ευρώ.

γ) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των 8.884 ευρώ.

δ) Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 11.000 ευρώ. Τα ποσά που ορίζονται παραπάνω αφορούν εισοδήματα που δηλώθηκαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, δηλαδή εξετάζονται τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1.1.2014 έως 31.12.2014.

ε) Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στον συνταξιούχο κατά τον μήνα έναρξης ισχύος της κοινοποιούμενης διάταξης (δηλαδή αφορά τη σύνταξη του Μαΐου 2016), συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως επιδομάτων, να μην υπερβαίνει τα 664 ευρώ.

Το ύψος του ΕΚΑΣ για το 2016 κυμαίνεται από 57,5 ευρώ έως 230 ευρώ και καταβάλλεται στους δικαιούχους ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος από συντάξεις, κύριες και επικουρικές, μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα ή βοηθήματα.

Αναλυτικότερα:

Για ποσό εισοδήματος έως 7.216,00 ευρώ καταβάλλονται 230 ευρώ

Για ποσό εισοδήματος από 7.216,01 έως 7.518,00 καταβάλλονται 172,5 ευρώ

Για ποσό εισοδήματος από 7.518,01 έως 7.720,00 καταβάλλονται 115,00 ευρώ

Για ποσό εισοδήματος από 7.720,01 έως 7.972,00 καταβάλλονται 57,5 ευρώ.

Τα παραπάνω ποσά δικαιούνται όσοι λαμβάνουν πλήρη σύνταξη.

Αντίθετα για τις κάτωθι κατηγορίες συνταξιούχων αντιστοιχεί ΕΚΑΣ ίσο με το 66,6% των παραπάνω ποσών:

α) λόγω γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη,

β) που δεν θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης με χρόνο ασφάλισης που έχουν πραγματοποιήσει στην Ελλάδα.


Πηγή:kinisienergoipolites.blogspot.gr/2016/06/blog-post_20.html
0