Εγγραφές ωφελουμένων στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς από το π ρόγραμμα ΕΣΠΑ

5-9-2016
Λιβαδειά, 5-9-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παρακαλούνται οι γονείς – κάτοχοι του voucher που αφορά στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», περιόδου 2016 – 2017 για τους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς να προσέλθουν μέχρι αύριο Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα από 08:00 – 14:00 στον Α' Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό (Λιάκουρας – Λιβαδειά, τηλ. 22610-24162) για να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής των παιδιών τους στου Σταθμούς. Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή των άλλων παιδιών (χωρίς ΕΣΠΑ) στους Σταθμούς, καθώς και για την έναρξη της λειτουργίας τους.


Πηγή:thivanews.blogspot.gr
0