Πλεύση Ελευθερίας:Πάρε την Ευθύνη-Σε καλούμε σε ένα διαφορετικό πολιτικό-κοινωνικό γεγονός.


21-10-2017

 Πάρε την Ευθύνη
Σε καλούμε σε ένα διαφορετικό πολιτικό-κοινωνικό γεγονός.
27, 28 και 29 Οκτώβρη

Πηγή:Πλεύση Ελευθερίας
0