Αρχαιολογικά ευρήματα σταμάτησαν την ανέγερση συμπληρωματικών κτιρίων διοίκησης του Δήμου Θηβαίων

20-10-2021

Εργασίες ξεκίνησαν δίπλα στο δημαρχείο της Θήβας, με σκοπό την ανέγερση συμπληρωματικών κτιρίων διοίκησης του Δήμου.

Έπειτα από αρχαιολογικά ευρήματα που βρέθηκαν στην περιοχή, οι εργασίες σταμάτησαν και η παύση τους θα διαρκέσει έως ότου ερευνηθούν από την αρχαιολογική υπηρεσία και βγει σχετική απόφαση.
Η παύση των εργασιών θα διαρκέσει τουλάχιστον για έναν μήνα.

Σχόλια