ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:Ευχαριστήριο Δήμου Θηβαίων στον Σύνδε σμο Ηλεκτρολόγων και το Φωτογραφείο Μακρυπούλιας

4-12-2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ευχαριστήριο Δήμου Θηβαίων στον Σύνδεσμο Ηλεκτρολόγων και το Φωτογραφείο Μακρυπούλιας


Ο Δήμος Θηβαίων και η Κοινωνική του Υπηρεσία ( Πρόνοια) ευχαριστούν από καρδιάς τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΘΗΒΑΣ και το ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ στη Θήβα, για την άμεση και απρόσκοπτη συμβολή τους στο έργο της Κοινωνικής Υπηρεσίας, η οποία στο πλαίσιο της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού κλήθηκε να αντιμετωπίσει σοβαρές υποθέσεις άπορων συμπολιτών μας.Πηγή:thivanews.blogspot.gr
0