Ένεκα της ημέρας Μητσοτάκη μου... μιλώντας για χούντα και υμνητές της.

Σχόλια