Εκδηλώσεις Μνήμης για την Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού - Πόντος και Κεφαλλονιά - Ακρίτες Ελληνισμού - Πόντιοι και λοιπο ί Μικρασιάτες στην Κεφαλλονιά μετά την γεν οκτονία - Πατρίδα (Βέροια)

28-5-2016


 Πηγή:thivanews.blogspot.gr
0