ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΚ ΘΗΒΑΣ

24-6-2016


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ως εδώ….Κε Δήμαρχε

Με έκτακτηΣυνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου την Παρασκευή 24/6/2016 η ΔημοτικήΑρχήεπαναφέρει το θέμα του «ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Θηβαίων στη Γενική Συνέλευση του Φο. Δ.Σ.Α.»το θέμα αυτό ήδησυζητήθηκε στην χθεσινήΣυνεδρίαση του Δ.Σ. στις 22/6/2016 όπου απορρίφτηκε ως κατεπείγον.

Επειδή:

1) Με καταχρηστική ανευθυνότητα του Πρόεδρου του Δ.Σ. δεν έχειέρθει σαν θέμα(καθυστέρηση πλέον του 1 μηνός) στο ΔημοτικόΣυμβούλιο η πρόταση του ΑυτοδιοικητικούΡιζοσπαστικούΚινήματοςΘήβας για ακύρωση «της ετήσιας εισφοράς στο Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδος Α.Ε. ΟΤΑ» και των εξόδων για υποστηρικτικές εργασίες καθαριότητας από τον ίδιο Φορέα, μετά την διαπίστωση της ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησηςΘεσσαλίας-Στερεάς και του ΕλεγκτικούΣυνεδρίου(με δυο αποφάσεις) ότι δεν έχεισυσταθεί νόμιμα.

2) Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο προς ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από την υποβολή για έγκριση του οικονομικού-διοικητικού απολογισμού της χρήσης 30/4/2015 έως 31/12/2015 της εταιρείας(άλλωστε γιατί να ενημερώσουν, ότι θέλουν κάνουν, εφόσον πληρώνουν τα κορόιδα οι πολίτες)

3) Άκουσον … Άκουσοναπαλλάσσουν από κάθε ευθύνηαποζημίωσης τα μέλη του ΔιοικητικούΣυμβουλίου και Ελεγκτών της Εταιρείας
(Περ. ΦοΔΣΑ) επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της πρώτης εταιρικής χρήσης 30/4/2015 έως 31/12/2015 (περιλαμβάνει η απόφαση αυτή και τον Κο Νικολάου ως μέλους του Δ.Σ.)

Το Αυτοδιοικητικό Ριζοσπαστικό Κίνημα Θήβας δεν θα ακολουθήσει στον κατήφορο της ανομίας την Δημοτική Αρχή και θα απέχει με πλήρησυναίσθηση της ευθύνης του από την έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24/6/2016 και καλεί όλους τους συναδέλφους να πράξουν το ίδιο.

ΘΗΒΑ
23/6/2016
ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΚ ΘΗΒΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΔΑΤΖΗΣ


Πηγή:thivanews.blogspot.gr
0