ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

23-6-2016
Θήβα 23/6/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δήμος Θηβαίων : Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών λόγω κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς

Με την υπ' αριθ. 173/23-6-2016 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου της Π.Ε. Βοιωτίας και λαμβανομένου υπόψη τον από 23/6/2016 Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π. (κατηγορία 4) που ισχύει για την Παρασκευή 24/6/2016, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η κίνηση και η κυκλοφορία οχημάτων και πεζών από την 12η βραδινή της 23ης Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, έως και την 12η βραδινή της 24ης Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, στις ακόλουθες περιοχές του Δήμου Θηβαίων:

• Δάσος Μοσχοποδίου
• Δάσος Αγίας Τριάδας
• Δάσος Κιθαιρώνα


Πηγή:thivanews.blogspot.gr
0