ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:Ανακατασκευή λεβητοστασίου και συμπλήρωση υποδομών Δημοτικού Σταδίου Θήβας


14-7-2016

Θήβα 13/7/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ανακατασκευή λεβητοστασίου και συμπλήρωση υποδομών Δημοτικού Σταδίου Θήβας
Εργασίες πραγματοποιούνται στο Δημοτικό Στάδιο Θήβας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Ανακατασκευή λεβητοστασίου και συμπλήρωση υποδομών Δημ. Στ. Θήβας” , έργο που συμβασιοποιήθηκε στο ποσό των 34.170,02 € (με ΦΠΑ).

Συγκεκριμένα οι εργασίες αφορούν:

• Ανακατασκευή του λεβητοστασίου και τοποθέτηση πυροσβεστικών φωλιών
• Αντιστήριξη τοίχου στη νότια πλευρά του δημοτικού σταδίου Θηβών 46 μ.
• Επισκευή ελαστικού τάπητα (ταρτάν) σε όλα τα σημεία που παρουσιάζονται ρωγμές.


Πηγή:thivanews.blogspot.gr
0