Ειδικότητα σε γιατρούς, σε Γερμανόφωνες χώρες

28-7-2016του Μιχάλη Σερασκέρη, συμβούλου εργασίας, medlabnews.gr

Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας στις Γερμανόφωνες χώρες (Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Λουξεμβούργο)

Είναι γνωστό το ζήτημα που γεννάται από τις αναμονές των ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας στην Ελλάδα, όπου παρά τις προσπάθειες οι συνέπειες να μετριαστούν έξω, αποδεικνύεται άλυτο και ταλαιπωρεί τους ιατρούς που ανυπομονούν να ασκήσουν το λειτούργημα που ονειρεύτηκαν.
Εκεί που το πρόβλημα μοιάζει άλυτο, η λύση είναι προφανής για όσες και όσους το ψάξουν λίγο καλύτερα και η λύση αυτή είναι η απόκτηση ειδικότητας σε μία από τις 4 Γερμανόφωνες χώρες της Ευρώπης, με προεξάρχουσα φυσικά την ίδια τη Γερμανία!

Τι συμβαίνει λοιπόν στο πιο ισχυρό κράτος της Ευρώπης;

Διαθέτει τον πιο μεγάλο υγειονομικό τομέα, με το σύνολο των κλινών του να είναι ίσο με το άθροισμα των κλινών Βρετανίας, Γαλλίας, Σουηδίας και Δανίας μαζί! Γι’ αυτό το λόγο, η ζήτηση ιατρών στη Γερμανία είναι πολύ υψηλή και σύμφωνα με μελέτη που έχει εκπονήσει η Γερμανική κυβέρνηση, ο υγειονομικός τομέας της Γερμανίας θα ζητήσει τα επόμενα χρόνια αρκετές χιλιάδες ειδικευμένων ιατρών προκειμένου να τον στελεχώσουν μόνιμα, με προτιμώμενους φυσικά τους ιατρούς που έχουν αποφοιτήσει από ιατρικές σχολές χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα επίπεδα της νοσηρότητας στη χώρα εξαιτίας κυρίως των χρονίων και εκφυλιστικών παθήσεων είναι υψηλά, η γήρανση του πληθυσμού αλλά και τα ατυχήματα είναι οι 3 κυριότερες αιτίες αύξησης του αριθμού των εισαγομένων προς νοσηλεία και μακροχρόνια παρακολούθηση ασθενών ώστε κατά συνέπεια να απαιτείται πολύ μεγαλύτερος αριθμός ιατρών από αυτόν που οι ιατρικές σχολές της

 Γερμανίας μπορούν να προσφέρουν.

Γι’ αυτούς τους λόγους οι Γερμανόφωνες χώρες προσφέρουν άμεσα θέσεις απόκτησης ιατρικής ειδικότητας με την ελπίδα να μπορέσουν να στελεχώσουν τον νοσοκομειακό τους τομέα με ειδικευόμενους ιατρούς όσο και αν συνεχεία με ειδικευθέντες, στους οποίους μάλιστα προσφέρουν πολλά κίνητρα για την παραμονή τους στη χώρα, όπως η δυνατότητα να μην εργάζονται Σαββατοκύριακα, να έχουν ευέλικτα ωράρια, να απολαμβάνουν μια εβδομάδα πρόσθετης κανονικής άδειας και άλλα κίνητρα αναλόγως του εργοδότη ο οποίος θα τους επιλέξει μετά τις σπουδές.

Σημαντικές είναι και οι αμοιβές που λαμβάνουν οι ειδικευόμενοι οι οποίες κατά τον πρώτο χρόνο ανέρχονται σε 48.000 ευρώ και αυξάνονται κλιμακωτά έως τον 6ο χρόνο κατά τον οποίον διαμορφώνονται σε 62.000 ετησίως, προσθέτοντας όμως τις σχετικές προσαυξήσεις για νυχτερινή εργασία και εργασία σε αργίες, οι πιο πάνω αμοιβές διαμορφώνονται κατά το πρώτο έτος ειδίκευσης σε 67.000 ευρώ ενώ τον 6ο χρόνο ειδίκευσης το αντίστοιχο ποσό διαμορφώνεται σε 87.000 ευρώ ετησίως.

Σημαντικό είναι ότι οι ιατροί μπορούν να εισαχθούν προς απόκτηση ειδικότητας και ενδιαμέσως, δηλαδή πχ. μπορούν να έχουν ολοκληρώσει τα πρώτα 2 έτη της ειδικότητάς τους στην Ελλάδα και να συνεχίσουν από τον 3ο χρόνο και έπειτα σε μία Γερμανόφωνη χώρα, έως της ολοκλήρωσης της ειδικότητας.

Πολύ μεγάλο πλεονέκτημα του όλου εγχειρήματος είναι η ευκαιρία που προσφέρεται στους ειδικευόμενους να εργαστούν σε μεγάλα και οργανωμένα νοσοκομεία, αποκτώντας πάρα από γνώσεις ιατρικής και τις αναγκαίες γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης του ιατρικού έργου, καθότι εξίσου σημαντικό με τις σπουδές είναι και το γεγονός της απόκτησης διεθνούς εμπειρίας σε ένα περιβάλλον που δίνει σημασία σε κάθε λεπτομέρεια, ενθαρρύνει τη διαρκή εκπαίδευση και ανταμείβει τους φιλομαθείς ιατρούς με ποικίλους τρόπους. Είναι επίσης γεγονός ότι η παράλληλη υποχώρηση της χρηματοδότησης του ελληνικού υγειονομικού τομέα, δυσχεραίνει το ιατρικό λειτούργημα το οποίο αποστερεί από πρόσθετη εκπαίδευση, από την έγκαιρη υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στο βιοϊατρικό εξοπλισμό, την δυνατότητα επιλογής των ιατρών να χορηγούν προηγμένα φάρμακα σε ορισμένες περιπτώσεις.

Αυστηρή προϋπόθεση για την εισαγωγή στο Γερμανικό σύστημα απόκτησης ιατρικής ειδικότητας είναι η γνώση της Γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 κατά την έναρξη των διαδικασιών και καλύτερα C1 με το ξεκίνημα της ειδικότητας, και ευνόητα η κατοχή υπηκοότητας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης


 Διαβάστε περισσότρα εδώ: medlabgr.blogspot.com/2016/07/doctors-germany.html#ixzz4FiftU6kq
0