ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗ ΤΙΚΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Γ ΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΑ ΒΑΓΙΑ

23-9-2016ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Και όμως θέμα ακαταλληλότητας του νερού στα Βάγια …. υφίσταται και είναι μεγαλύτερων διαστάσεων απ΄ ότι στην αρχή νομίζαμε … οι μετρήσεις διαψεύδουν τον Δήμαρχο.. Μετά την πρωτοβουλία του ΑυτοδιοικητικούΡιζοσπαστικούΚινήματοςΘήβας (ΑΡΚ) να ενημερώσει τους πολίτες των Βαγίων για την ποιότητα και την καταλληλότητα του νερού που καταναλώνουν στις οικίες τους, το θέμα αυτό απασχόλησε σε έκταση και το τελευταίοΔημοτικόΣυμβούλιομε τον Δήμαρχο να επιδίδεται σε καταγγελίες του ΑΡΚ Θήβας και διαβεβαιώσειςότι όλα είναι καλά και «να σταματήσουμε να δημιουργούμε πανικό στους πολίτες»

Αφού πέρασε πλέον του ένα μήνα να μας δώσει τις απαντήσεις του Εργαστηρίου Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών για τα αποτελέσματα όλων των ελέγχων που έχουν γίνει και αφού αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων μετά την έγγραφη και πρωτοκολλημένη αίτηση μας και μετά την δημοσίευση σχετικών ανακοινώσεων του ΑΡΚ Θήβας, μας τα κοινοποίησε και τα οποία τα μελετήσαμε.

Συμπέρασμα; Θέμα ακαταλληλότητας του νερού στα Βάγια …. υφίσταται και είναι μεγαλύτερων διαστάσεων απ΄ ότι στην αρχή νομίζαμε (προστιθέμενων και των χημικών παραμέτρων)
… Ενδεικτικά με βάση τα αποτελέσματα αυτά αναφέρουμε:

Από το αποτέλεσμα της δειγματοληψίας στις 16/3/2016:

Μικροβιακόφορτίο(ολικά κολοβακτηριοειδή) στα δυο δείγματα,25 και 24 CFU/100ml
Χημικήανάλυση επίσης στα δυο δείγματα, εξασθενές χρώμιο10 και 11 μg/l
Η γνωμάτευση του Εργαστηρίου το νερό θεωρήθηκε ακατάλληλο προς πόση.
Χημική ανάλυση, εξασθενές χρώμιο στα δυο δείγματα 6 και 7 μg/l
Η γνωμάτευση του Εργαστηρίου ότι εμφανίστηκαν ολικά κολοβακτηριοειδή, ενώ τα υπόλοιπα δείγματα (από άλλες περιοχές του Δήμου) βρέθηκαν εντός των επιτρεπτώνορίων (0 CFU/100ml) για τις μικροβιολογικέςπαραμέτρους (δηλ. πλην των Βαγίων).

Από το αποτέλεσμα της δειγματοληψίας στις 12/7/2016:

Μικροβιακό φορτίο (ολικά κολοβακτηριοειδή) σε δυο δείγματα, 0 CFU/100ml
Ελεύθερο Χλώριο, πάνω από 2,20mg/l (το Εργαστήριο Υγιεινής είχε συστήσει να μην υπερβαίνει το 0,80 mg/l)

Χημική ανάλυση, εξασθενές χρώμιο στα δυο δείγματα 7 μg/l

Το συμπέρασμα είναι ότι για το νερό των Βαγίων υπάρχει μείζον πρόβλημα για την ποιότητα και καταλληλότητα του. Σε όλες τις χημικές αναλύσεις ανιχνεύεται το καρκινογόνο εξασθενές χρώμιο σε ποσότητεςκυμαινόμενες από τα 7 έως τα 11 μg/l.Ήταν στο παρελθόν η αιτίαμεγάλων κινητοποιήσεων των πολιτών της Θήβαςπου εξανάγκασε την τότε Δημοτική Αρχή στην σύνδεση με την ΕΥΔΑΠ και την προμήθεια νερού από τον Μόρνο.Σχετικά με το εξασθενές χρώμιο σας παραθέτουμε ένα απόσπασμα από παλιότερη ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Θήβας σχετικά για την επίδραση του στον ανθρώπινο οργανισμό:

Το εξασθενές χρώμιο και οι ενώσεις του αποτελούν κυρίως βιομηχανικά απόβλητα. Η τοξική δράση του εξασθενούς χρωμίου μπορεί να προκαλέσει μετά βραχυχρόνια και μακροχρόνια έκθεση και αναλόγως του ποσού της έκθεσης τα εξής:

• Δερματικά εξανθήματα

• Στομαχικές διαταραχές και έλκη

• Αναπνευστικά προβλήματα

• Αποδυναμωμένο ανοσοποιητικό σύστημα

• Βλάβες στα νεφρά και το ήπαρ

• Αλλαγή γενετικού υλικού

• Καρκίνο των πνευμόνων

• Θάνατο

Οι περισσότερες χώρες υιοθετούν όρια έκθεσης 50 μgr/lt(ολικού)χρωμίου στο νερό. Αυτά τα επίπεδα θεωρούνται ασφαλή για την προστασία έναντι της τοξικής οξειδωτικής δράσης του εξασθενούς χρωμίου, όχι όμως για την προστασία έναντι της μεταλλαξιογόνου (καρκινογόνου) επίδρασης. Για την προστασία από καρκινογόνους παράγοντες δεν υπάρχουν ασφαλή όρια έκθεσης, αντίθετα ισχύει η αρχή "όσο χαμηλότερη η έκθεση τόσο μικρότερη η πιθανότητα καρκινογένεσης"

Για τους λόγους αυτούς δεν έχουν καθαρισθεί και όρια εξασθενούς χρωμίου για το νερό για ανθρώπινη χρήση. Στην Ελλάδα οι μόνες αποφάσεις που υπάρχουν είναιη απόφαση που έχει εκδοθεί, του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας, στο πλαίσιο της προσωρινής δικαστικής προστασίας, που καθορίζει όριο 2 μg/l για την περιεκτικότητα εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό της περιοχής των Μεσσαπίων στην Εύβοια.

Και στην περίπτωση του Ασωπού υπήρξε Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 20488/10) που καθορίζει όριο 30 μg/l στη μέση ετήσια συγκέντρωση εξασθενούς χρωμίου στα υγρά απόβλητα που διοχετεύονται στο ποτάμι, ενώ στα νερά του ίδιου του Ασωπού το όριο καθορίστηκε στα 3 μg/l.

Θεωρούμεσκόπιμο να αναφέρουμεηανίχνευση του «καρκινογόνουεξασθενούςχρωμίου» αφοράμετρήσεις που έγιναν από το ΕργαστήριοΥγιεινήςμόνον για το νερό των Βαγίων, όσοαφοράοι μετρήσεις που έγιναν για άλλες περιοχές του «Καλλικρατικού» Δήμου δεν ανίχνευσαν εξασθενές χρώμιο.

Όσοναφοράτο μικροβιακόφορτίο οι μετρήσειςέδειξαν ότι αυτό είναι μεγάλο και πιθανόταταοφείλεται στην κατάσταση του δικτύου, διαψεύδουν τον Δήμαρχο ότι ήτανπεριστασιακό το αρχικό αποτέλεσμα, διότιπαρατηρούνται και σε μεταγενέστερεςμετρήσεις με
τάσηαύξησηςγεωμετρικήςπροόδου.Απαιτούνμεγάλεςποσότητες χλωρίωσηςπου και αυτή έχει τις συνέπειες της για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Ο Δήμαρχοςκατόπιντούτωνοφείλει να ενημερώνει τους πολίτες και να μην προσφεύγει σε διαβεβαιώσεις και σε προσωπικές επιθέσεις και καταγγελίες Δημοτικών Συμβούλων και Παρατάξεων. Θυμηδία προκαλούν οι δηλώσεις του «ότι δημιουργούμε πανικό στους κατοίκους των Βαγίων» όταν σε αυτούς πλέον και από καιρό, υπάρχει η κοινή πεποίθηση ότι το νερό που καταναλώνουν είναι ακατάλληλο και προσφεύγουν στην αγορά εμφιαλωμένου, επιβαρύνοντας οικονομικά την τσέπη τους. Επειδήπιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξειμόνιμηλύση για την ύδρευση των Βαγίων με καθαρόνερό κάθε καθυστέρηση και έλλειψη βούλησης από την Δημοτική αρχή είναι αδικαιολόγητη.

ΘΗΒΑ 23/9/2016


Πηγή:thivanews.blogspot.gr
0