ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ:Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομική ς Επιτροπής, την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016

28-11-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Τα Τακτικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων

1. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός
2. Διαμαντόπουλος Ανδρέας
3. Κοσκοβόλη Αικατερίνη
4. Κωτσαδάμ Γεώργιος
5. Νταντούμη Ιωάννα
6. Μητάς Αλέξανδρος
7. Μπράλιος Νικόλαος
8. Ζιώγας Γεώργιος

Με την παρούσα σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 29η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα.
Σε περίπτωση απουσίας σας , παρακαλείσθε να ενημερώσετε τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής στο τηλέφωνο 2261350817 προκειμένου να προσκληθεί αναπληρωματικό μέλος.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης κληροδοτήματος ‘’Μπίμειο ΄Επαθλο ΄Αμιλλας ‘’ σχετικά με τη χορήγηση βραβείων σε μαθητές .

2. Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του κληροδοτήματος ΄΄Μπίμειο ΄Επαθλο ΄Αμιλλας’’ του οικονομικού έτους 2017.

3. Σύνταξη απολογισμών εσόδων – εξόδων του κληροδοτήματος , με την επωνυμία Βασιλείου Νικ. Παναγιωτόπουλου ΄΄ για τα έτη 1998 έως 2015.

4. Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του κληροδοτήματος Βασιλείου Νικ. Παναγιωτόπουλου΄΄ , οικονομικού έτους 2017.

5. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 595,20 ευρώ για προμήθεια CD PLAYER για Παιδικούς Σταθμούς και Δημοτικό Ωδείο.

6. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 3.484,40 ευρώ για προμήθεια επαγγελματικού ψυγείου για τις ανάγκες συντήρησης προϊόντων ΄Κοινωνικού Παντοπωλείου΄΄.

7. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 1.985,98 ευρώ για προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας για Παιδικούς Σταθμούς.

8. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 596,84 ευρώ για προμήθεια σκευών μαγειρικής.

9. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 15.000,00 ευρώ για Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για την κίνηση των αντλιοστασίων άρδευσης.

10. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 28.000,00 ευρώ για πληρωμή υποχρεώσεων παρελθόντων ετών πρώην Επιχείρησης του Δήμου (ΔΕΤΕΛ).

11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.

12. Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2017
.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ


Πηγή:thivanews.blogspot.gr
0