Η νέα ιστοσελίδα του Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών

22-12-2016


Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών είναι από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά μουσεία στην Ελλάδα, καθώς μερικές από τις συλλογές που περιλαμβάνει είναι σπάνιες ή μοναδικές στο είδος τους. Τα εκθέματά του προέρχονται από ανασκαφές στη Βοιωτία και καλύπτουν χρονολογικά τον πολιτισμό της περιοχής από τα παλαιολιθικά χρόνια έως τους μεταβυζαντινούς χρόνους. Περισσότερα στη νέα ιστοσελίδα του Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών http://mthv.gr


Πηγή:thivanews.blogspot.gr
0