ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ:Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση προθεσμίας υποβολής ενστάσεων από δικαιούχους κατ αναλωτές σε περιοχές που λειτουργούν ΑΠΕ

23-1-2017Λιβαδειά, 23-1-2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Λεβαδέων ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΑΠΕΗΛ/οικ.1700687/19.1.2017 (ΑΔΑ:69ΒΟ4653Π8-5Φ8) εγκυκλίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ενστάσεων από τους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές στις περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. έως την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017. Σημειώνεται ότι η υποβολή των ενστάσεων από τους δικαιούχους είναι δυνατή αποκλειστικά μέσω των Δήμων στους οποίους ανήκουν.


Πηγή:thivanews.blogspot.gr
0