Δήμος Λεβαδεών:Προγράμματα συστηματικής ψυχολογικής υποστήριξης σε δημότες από το Δήμο Λεβαδέων


9-3-2017


ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Λιβαδειά, 8 Μαρτίου 2017


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Λεβαδέων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της προωθεί προγράμματα, πρωτοβουλίες και δράσεις σε ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο που στόχο έχουν την ενημέρωση, στήριξη, την ευαισθητοποίηση, αλλά και την προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας των κατοίκων του Δήμου.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών, δραστηριοποιείται εξειδικευμένη ψυχολόγος που παρέχει συστηματική ψυχολογική υποστήριξη σε δημότες, με ανάγκες όπως:

 Δυσκολίες στις σχέσεις γονέων - παιδιών.
 Συναισθηματικές δυσκολίες.
 Προβλήματα επικοινωνίας & συμπεριφοράς.
 Δυσλειτουργία οικογενείας.
 Τραυματικά συμβάντα / Διαχείριση Κρίσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται εργάσιμες ημέρες και ώρες στα εξής τηλέφωνα:
• 2261350860 κα Πολυτάρχου Δήμητρα (Ψυχολόγος)
• 2261350868 κα Μακρή Ελένη (Κοινωνική Λειτουργός)
Σας γνωρίζουμε ότι τηρείται αυστηρά το απόρρητο.


Πηγή:thivanews.blogspot.gr
0