Γραφείο Τύπου ΔΣΑ 31 Μαρ:Επιστολή Προέδρου Ολομέλεια ς Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Β . Αλεξανδρή στον Διοικητή του ΕΦΚ Α για παράταση της προθεσμίας κα ταβολής των ασφαλιστικών εισφορ ών Φεβρουαρίου 2017

1-4-2017


ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 31.3.2017

Επιστολή Προέδρου Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Β. Αλεξανδρή στον Διοικητή του ΕΦΚΑ για παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών Φεβρουαρίου 2017
Με επιστολή του προς τον Διοικητή του ΕΦΚΑ Αθ. Μπακαλέξη, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας Β. Αλεξανδρής, ζητεί να παρατεθεί η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός Φεβρουαρίου 2017, έως την 30.4.2017.

Ζητεί επίσης να εκδοθούν νέα ειδοποιητήρια για τις εισφορές Φεβρουαρίου, στα οποία θα έχουν συνυπολογιστεί και αφαιρεθεί τα ποσά από τις παρακρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ επί των γραμματίων προείσπραξης των δικηγόρων για τον ίδιο μήνα.

Ακολουθεί η επιστολή του κ. Αλεξανδρή:

Προς: Διοικητή ΕΦΚΑ, Κύριο Αθανάσιο Μπακαλέξη
31/3/2017
Αξιότιμε Κύριε Διοικητά,

Όπως γνωρίζετε, στα Ειδοποιητήρια Πληρωμής Ασφαλιστικών Εισφορών του ΕΦΚΑ, που εκδόθηκαν εντός του Φεβρουαρίου και εστάλησαν ταχυδρομικώς στους ασφαλισμένους δικηγόρους τις τελευταίες ημέρες, πέραν της οφειλόμενης εισφοράς μηνός Ιανουαρίου, αναγράφεται και η εισφορά μηνός Φεβρουαρίου, με ημερομηνία πληρωμής την 31.3.2017, η οποία ήδη παρατάθηκε έως την 13.4.2017.

Η αναγραφόμενη στα Ειδοποιητήρια εισφορά μηνός Φεβρουαρίου είναι ασφαλώς ενδεικτική (και όχι οριστική) καθώς δεν έχουν αφαιρεθεί από αυτήν τα ποσά της παρακράτησης 20% επί των γραμματίων προείσπραξης των δικηγόρων μηνός Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 39 ν. 4387/2016.

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ήδη δοθείσα και ανακοινωθείσα παράταση για την καταβολή των εισφορών Ιανουαρίου, παρακαλούμε όπως:

α) Παραταθεί, αντιστοίχως, η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός Φεβρουαρίου, έως την 30.4.2017.

β) Εκδοθούν νέα ειδοποιητήρια για τις εισφορές Φεβρουαρίου, στα οποία θα έχουν συνυπολογιστεί και αφαιρεθεί τα ποσά από τις παρακρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ επί των γραμματίων προείσπραξης των δικηγόρων για τον ίδιο μήνα.

Με τιμή,
Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας
Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
Βασίλειος Ε. Αλεξανδρής


Πηγή:thivanews.blogspot.gr
0