Δήμος Θηβαίων: Ενημέρωση για την έναρξη κα ι διάρκεια κολυμβητικής περιόδου 2017


19-5-2017
Θήβα 11/5/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δήμος Θηβαίων: Ενημέρωση για την έναρξη και διάρκεια κολυμβητικής περιόδου 2017
Ο Δήμος Θηβαίων ενημερώνει τους πολίτες ότι σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 140782/5-5-2017 ( ΑΔΑ: ΩΣΩ34653Π8-Τ2Δ) απόφαση του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας η κολυμβητική περίοδος θα διαρκέσει πέντε (5) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η Ιουνίου 2017.


Πηγή:thivanews.blogspot.gr
0