ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΕΤΑΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ " ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 - 2018


15-6-2017

Μετά από ομόθυμη απαίτηση της Αυτοδιοίκησης – Κ.Ε.Δ.Ε., γονέων και φορέων, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. προχώρησε στην έγκαιρη έναρξη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των ωφελουμένων με voucher.

Κατόπιν διαπίστωσης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. από την Αυτοδιοίκηση και τους ενδιαφερόμενους, για συγκεκριμένες κατηγορίες, υπάρχουν αντικειμενικές αδυναμίες για την υποβολή Δηλώσεων.
Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. με ευθύνη και αποτελεσματικότητα αντιμετωπίζει το θέμα δίνοντας λύση.
Συνημμένη η σχετική Ανακοίνωση με λεπτομερή αναφορά για την επίλυση του θέματος.
Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Δημήτρης Καλογερόπουλος


Πηγή:thivanews.blogspot.gr
0