Επιστολή Προέδρου ΔΣΑ Β. Αλε ξανδρή προς τον Υπουργό Δικαιοσύ νης, σχετικά με την προτεινόμενη Κύρωση από την Ελλάδα της Συμφωνίας για την ίδρυση Ενιαίου Δικασ τηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

4-8-2017


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

4/8/2017

Επιστολή Προέδρου ΔΣΑ Β. Αλεξανδρή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά με την προτεινόμενη Κύρωση από την Ελλάδα της Συμφωνίας για την ίδρυση Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

Ο κ. Αλεξανδρής, με την επιστολή του προς τον Κοντονή, η οποία κοινοποιείται στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Δ. Παπαδημητρίου και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλ. Χαρίτση, ζητεί να μην προχωρήσει η διαδικασία κύρωσης της ως άνω Συμφωνίας πριν γίνει συστηματική διαβούλευση και ουσιαστικός διάλογος με τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς (ΟΒΙ, ΔΣΑ, Επιμελητήρια και λοιπούς επιχειρηματικούς φορείς) και πριν σταθμιστούν οι συνέπειες της υπό συζήτηση Συμφωνίας στην εσωτερική έννομη τάξη και την εθνική μας οικονομία.
Στην επιστολή, αναφέρεται ότι θεωρείται αυτονόητο ότι θα έπρεπε να έχει κληθεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών να λάβει θέση σ' αυτό το καίριο θέμα που άπτεται, μεταξύ άλλων, της δικαιοδοσίας των Ελληνικών δικαστηρίων καθώς και δικηγορικής πρακτικής στον τομέα του εμπορικού δικαίου (ένδικη προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας). Επισημαίνεται μάλιστα, ότι επισπεύστηκε η ολιγοήμερη ανάρτηση του σχεδίου για διαβούλευση, με συνέπεια να μην υποβληθούν ουσιαστικά σχόλια από άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς, επιστημονικούς και επιχειρηματικούς.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την επιστολή, στο συνημμένο αρχείο.

Πηγή:thivanews.blogspot.gr
0