Συλλογος εργαζομενων οτα επαρχιας Λιβαδειας.

8-8-2017


ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κύριοι , μετά από αλλεπάλληλα ερωτήματα του Συλλόγου μας , τόσο εγγράφως όσο και σε επίπεδο Δημοτικών Συμβουλίων , σχετικά με προβλήματα , δυσλειτουργίες , αστοχίες ή και αμέλειες στον ευαίσθητο τομέα της καθαριότητας και ειδικά στο θέμα επιδιόρθωσης , συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών ιδιαίτερα στο στόλο των οχημάτων – απορριμματοφόρων του Δήμου Δ.Α.Α. και παρ’όλες τις δεσμεύσεις των υπευθύνων , αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων , εντούτοις διαπιστώνουμε ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση λύσης των ζητημάτων – προβλημάτων που είχαν εντοπισθεί. Σε συνέχεια και παλαιότερων αναφορών – καταγγελιών συναδέλφων του τομέα της καθαριότητας , μας κοινοποιήθηκε σήμερα επιστολή ( Αρ. Πρωτ: 5381/4-8-2017 ) συναδέλφων εργαζομένων στην καθαριότητα όπου αναφέρεται σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια και την σωματική ακεραιότητα αλλά και την ίδια τη ζωή των εργαζομένων .

Προειδοποιούμε όλους τους αρμόδιους να σπεύσουν να τηρήσουν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας που προβλέπονται για την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας και της προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων. Ταυτόχρονα σας καθιστούμε υπεύθυνους για οτιδήποτε συμβεί σε οποιονδήποτε εργαζόμενο , εξαιτίας της δικής σας μη έγκαιρης συμμόρφωσης με τους κανόνες ασφαλείας που οφείλετε να εξασφαλίζετε για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΡΑΛΗ ΓΙΟΥΛΗ


Πηγή:thivanews.blogspot.com
0