30/04/2012 Όχι νέοι φόροι


30-4-2018

Καθημερινές υπομνήσεις τον καιρό των μνημονίων.
Η πραγματική τέχνη της μνήμης είναι η τέχνη της προσοχής.
Πηγή:www.freedomtv.gr/video.php?v=154
0