ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ


5-6-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Λιβαδειάς, αποφάσισε σύμφωνα με το Νόμο και με το Καταστατικό, τη Σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Συλλόγου.

Συγκεκριμένα η πρώτη Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε για την Τετάρτη, 30 Μάιου 2018, η δεύτερη για την Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018 και η τρίτη Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ., στις εγκαταστάσεις μας που βρίσκονται επί της οδού Στρ. Ιωάννου 24, στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Ε.Σ. Λιβαδειας.

Για την αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων που δημιουργεί η ματαίωση, λόγω έλλειψης απαρτίας, των συγκλήσεων της 30ης Μάιου 2018, και της 6ηςΙουνίου 2018 , η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει οριστικά την 13η Ιουνίου 2018.

Τα Θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το Καταστατικό είναι τα ακόλουθα :
Έγκριση Οικονομικού έτους 2017
Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού (από 4-05-2017 έως 12-06-2018)
Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2018
Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
Ανακοινώσεις
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Αθανάσιος Καλογρηάς Μάριος Σάκκος


Πηγή:thivanews.blogspot.com

Σχόλια