4.577.600 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών


8-11-2018
Εγκρίθηκε η πρώτη κατανομή ποσού ύψους 70.000.000,00 ευρώ, στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2018-2019.

Με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις αποδίδονται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ως εξής:

Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ - 1.059.300,00
Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ - 1.332.600,00
Π.Ε.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - 329.500,00
Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - 1.430.800,00
Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ - 425.400,00


Πηγη:thivagr.blogspot.com/2018/11/4577600.html

Σχόλια