ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥΣ !


9-6-2020


Ως εργαζόμενοι σε Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων και Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προσφύγων προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες για δύο (2 ) χρόνια με ανανεούμενες συμβάσεις, έχοντας αποκτήσει εξειδικευμένη εμπειρία που είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των Δομών και των ΚΥΤ και έχοντας αναγνωριστεί η ποιότητα των εργασιών μας από Περιφερειακά και Δημοτικά Συμβούλια με θετικά ψηφίσματα, δηλώνουμε ότι :

Σύμφωνα με έγγραφο στις 10/01/2020 που αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ : 9ΨΗΣ46921Ω2-9ΕΗ εγκρίνεται πίστωση από Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ για νέα παράταση του Β’ Κύκλου. Από τέλη Φεβρουαρίου όμως και μέχρι μέσα Μαρτίου έχουν λήξει οι συμβάσεις εργασίας μας και 1000 (από 1639) περίπου εργαζόμενοι (γιατί σε όλο αυτό το διάστημα υπήρχαν και πολλές παραιτήσεις) βρισκόμαστε πάλι υπό το καθεστώς της ανεργίας εμείς και οι οικογένειές μας και μάλιστα σε εποχή μετά της πανδημίας και μεγάλης οικονομικής κρίσης
περιμένοντας το πότε θα μας καλέσουν για την επανατοποθέτησή μας στο πλαίσιο της νέας παράτασης που δόθηκε στο πρόγραμμά μας.

Αναλυτικά το έγγραφο έγκρισης πίστωσης νέας παράτασης του Β’ Κύκλου από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ, όπως αναρτήθηκε στη Διαύγεια.
Προκύπτει λοιπόν εύλογο το ερώτημα : τι θα γίνει με την 4μηνη παράταση για την οποία έχει εγκριθεί η πίστωση ; Υπάρχουν εργαζόμενοι που υπηρετώντας σε Δομές και ΚΥΤ μακριά από τα σπίτια τους και παρόλο που έχει λήξει η σύμβαση εργασίας, κρατούν όλον αυτόν τον καιρό ακόμη νοικιασμένα τα σπίτια κι επιβαρύνονται οικονομικά με έξοδα ενοικίων και λογαριασμών και μάλιστα
σε περίοδο βαθιάς οικονομικής ύφεσης. Μάλιστα, σε συνεχείς τηλεφωνικές επικοινωνίες μας με κεντρικά γραφεία ΟΑΕΔ στον Άλιμο αλλά και στους κατά τόπους ΟΑΕΔ μας διαβεβαίωναν ότι η επανατοποθέτησή μας είναι θέμα χρόνου.

Μια απάντηση από το Υπουργείο Εργασίας για αυτό το φλέγον για μας θέμα κρίνεται πλέον επιτακτική !

Σημειωτέον, με ανάλογο έγγραφο που αναρτήθηκε στη Διαύγεια - χρονικά με ίδια ημ/νια καταχώρησης με δικό μας έγγραφο για νέα παράταση – και αφορούσε πίστωση νέας παράτασης για εργαζόμενους Γ’ Κύκλου σε Δομές Προσφύγων και ΚΥΤ, η επανατοποθέτησή τους προχώρησε κανονικά με ανάλογη ΚΥΑ και ΦΕΚ.

Αναλυτικά το έγγραφο έγκρισης πίστωσης νέας παράτασης του Γ’ Κύκλου από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ, όπως αναρτήθηκε στη Διαύγεια.
Οι Εργαζόμενοι της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 9/2017 – Β’ Κύκλος


Πηγή:Εργαζόμενοι Β 'κυκλου hot spot Κοινωφελή εργασία ΟΑΕΔ

Σχόλια