Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Θηβαίων – Ανοικτή πρόσκληση για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου

31-5-2021


Ο Δήμος Θηβαίων είναι μεταξύ των δήμων που χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας(ΣΒΑΚ), συμμετέχοντας στην παγκόσμια κινητοποίηση για το περιβάλλον και έχοντας στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Για τους Δήμους με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριάντα χιλιάδων κατοίκων είναι πλέον υποχρεωτικό να εκπονούν ΣΒΑΚ.

Το ΣΒΑΚ είναι ένα ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο για τη βελτίωση της μετακίνησης ανθρώπων και αγαθών σε μια περιοχή και εκπονείται με τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης, εξειδικευμένων επιστημόνων, αλλά και των ίδιων των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής.

Η εκπόνηση ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας θα συμβάλει στο να καταγραφούν τα προβλήματα στις καθημερινές μετακινήσεις και να αποφασιστεί συλλογικά πώς θα επιλυθούν με τον πιο αποτελεσματικό, περιβαλλοντικά φιλικό και κοινωνικά επωφελή τρόπο.
Στη συνέχεια, αυτό το Σχέδιο θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο του Δήμου για την αναζήτηση πόρων, προκειμένου να υλοποιηθούν μέτρα και παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής όλων.
 
Με μια ματιά, το ΣΒΑΚ θα προσπαθήσει:

– Να αντιμετωπίσει χρόνια συγκοινωνιακά προβλήματα, με προτεραιότητα την αύξηση της οδικής ασφάλειας
– Να ενισχύσει την προσβασιμότητα και την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών και ιδιαίτερα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (παιδιά, ηλικιωμένοι, άτομα μειωμένης κινητικότητας)
– Να συμβάλει στον περιορισμό της ρύπανσης και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης της περιοχής
– Να εξοικονομήσει και να αξιοποιήσει κατάλληλα τους δημόσιους οικονομικούς πόρους
– Να βελτιώσει την εικόνα της περιοχής, ενισχύοντας την τοπική ανάπτυξη και την αύξηση των θέσεων εργασίας

Το ΣΒΑΚ διαφέρει από τους παραδοσιακούς τρόπους σχεδιασμού, καθώς η φιλοσοφία της βιώσιμης κινητικότητας έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα.

Έτσι, σε αντίθεση με το παρελθόν, η προτεραιότητα δίνεται τώρα στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και στην ανάδειξη του δημόσιου χώρου, προωθούνται τα λιγότερο ρυπογόνα και ενεργοβόρα μέσα μεταφοράς (περπάτημα, ποδήλατο, δημόσια συγκοινωνία, εναλλακτικά οχήματα και καύσιμα), ενώ η δημόσια υγεία και ασφάλεια αποτελούν βασική μέριμνα σε κάθε βήμα.
Το ΣΒΑΚ καινοτομεί και στον τρόπο εκπόνησής του, καθώς ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών και των τοπικών φορέων σε κάθε στάδιο του. Με τον τρόπο αυτό, όλοι πια μπορούν να έχουν ενεργό ρόλο και λόγο στη διαμόρφωση της γειτονιάς τους.
 
Η συμμετοχικότητα επιτυγχάνεται τόσο μέσα από τις διαδικτυακές και φυσικές διαβουλεύσεις, όσο και μέσα από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων.

Σας προτείνουμε:

– Να μπείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Θηβαίων για να ενημερωθείτε https://thiva.gr
– Να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο μέχρι 30 Ιουνίου μέσα από τον σύνδεσμο https://bit.ly/3eSBRsT ή μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου Θηβαίων. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι άκρως σημαντική για τον σχεδιασμό των περαιτέρω βημάτων με συμμετοχική διαδικασία.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας.

Πηγήthiva.gr/

Σχόλια