Ιατρικός Σύλλογος Θηβών: Συγκρότηση νέου Δ.Σ.

11-11-2022

Tο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Θηβών κατά τη Συνεδρίαση της 8ης Νοεμβρίου 2022 συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Πρωτόπαπα Φιλιώ
Αντιπρόεδρος: Γεωργακόπουλος Γεώργιος
Γεν.Γραμματέας: Ανανίκας Λουκάς
Ταμίας: Μπόγρης Πολυνείκης
Μέλη: Αναδιώτης Λουκάς
Ρενδούμη Παναγιώτα
Τουρναβίτης Ευάγγελος


Σχόλια