Σύλλογος εργαζομένων Π.Ε. Βοιωτίας: Θα κλείσουν υπηρεσίες λόγω έλλειψης προσωπικού.

26-9-2023
Με το κλείσιμο κρίσιμων υπηρεσιών της, κυρίως στη Θήβα, απειλείται η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από το σύλλογο των εργαζομένων.
Όπως επισημαίνουν μέχρι τα τέλη του 2024 και λόγω των νέων συνταξιοδοτήσεων το προσωπικό που θα απομείνει στην περιφερειακή ενότητα θα είναι 84 εργαζόμενοι, 126 άτομα λιγότερα από το δυναμικό της το 2010.
Ο σύλλογος απαιτεί προσλήψεις μόνιμου και καλά αμειβόμενου προσωπικού και συμβασιούχους για την κάλυψη των αναγκών.

Σχόλια